ஒய்ட் பலூன் & தி சில்ரன் ஆப் க்ஹெவன்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஒய்ட் பலூன் & தி சில்ரன் ஆப் க்ஹெவன்

Author
Weight
60.00 Gms
30.00
ஒயிட் பலூன் என்ற இந்நூலில் ஈரானிய படமான ஒயிட் பலூன் என்றத் திரைப்படத்தின் திரைக்கதையை மிகத் தெளிவாக திரு.அஜயன்பாலா அவர்கள் தமிழில் கூறியுள்ளார்.

 தி சில்ட் ரன் ஆப் ஹெவன் (சொர்க்கத்தின் குழந்தைகள்)  என்ற ஈரானியத் திரைப்படத்தின் திரைக்கதையை இந்நூல் தமிழில் கொண்டுள்ளது.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.