திரைப்படம் ஒரு வாழும் கலை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரைப்படம் ஒரு வாழும் கலை

Weight
202.00 Gms

Out of Stock

100.00
திரைப்படக் கலை நூற்றாண்டு கொண்டாடி முடிந்துள்ள தருணத்தில், ‘திரைப்படம் ஒரு வாழும் கலை’ என்ற தலைப்பில்,உலகத் திரைப்பட வரலாற்றை முறையாகவும்,தெளிவாகவும்,தமிழில் தருகிற முதல் நூல் இதுவாகத்தான் இருக்கும்.பல அரிய நல்ல தகவல்களைத் தொகுத்து மிகச்சிறந்த நூலாக இந்நூலை ஆசிரியர் உருவாக்கியுள்ளார். 
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.