/files/fzpDTXSf9mYI/d0665977-bdd0-44ef-82bb-e99db371c2bb-23-11-2020,13:27:31_100x100.jpg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மஞ்சள் நிற பைத்தியங்கள்

(0)
Price: 190.00

In Stock

Book Type
சிறுகதைகள்
Publisher Year
2020
Number Of Pages
138
Weight
177.00 gms
காலமும் வெளியும் தன்னை அந்தரங்கமாக விசிறியைப் போல ஒன்றையொன்று மறைத்துக் கொண்டுள்ளது. நடந்து முடிந்த காலத்தின் இருப்பிடம் ஓர் ஸ்தூலமாகவே அமைந்திருப்பதற்குப் பதிலாக வரைபடம் போல கதைகளில் இடம்பெற்றிருக்கிறது. இது ஒரு வகையில் அதன் சிறப்பம்சமே.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.