குதிரை முட்டை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

குதிரை முட்டை

Weight
273.00 Gms

Out of Stock

175.00
குதிரை முட்டை  { நாடக பிரதி . கட்டுரைகள் . நேர்காணல் }  மேடையில் நிகழ்த்தப்படும் நாடகத்தின் பிரதி, நாடகத்தின் சில பரிமாணங்களை மட்டுமே காட்டுகிறது. நாடகாசிரியரின் மனதில் உருவாகிய படைப்பின் பொறி,பிரதியாக்கத்திலும் பயிற்சிக் களத்திலும் வலுப்பெற்று உருப்பெறும் ரசவாதம் பெரும்பாலும் பதிவுசெய்யப்படுவதில்லை.பல்வேறு இடங்களில் பல தரப்பட்ட பார்வையாளர்கள் மத்தியில் நிகழ்த்தப்பட்டுத் தன்னைப் புதுப்பித்துக்கொள்ளும் நாடகத்தின் வண்ணங்கள் அற்புதமானவை.  ஒரு நாடகத்தின் பிரதி,அது குறித்த விமர்சனப் பதிவுகளுடனும் கலைஞர்களின் அனுபவப் பதிவுகளுடனும் பதிவாவது அரிதாகவே நிகழ்கிறது.மதுரை நிகழ்  நாடக மய்யத்தின் குதிரை முட்டை நாடகம் குறித்த இந்த நூல் அத்தகைய அரிதான பதிவு.தீவிரமானது.சுவாரசியமானது.  வாசிப்பைத் தூண்டக்கூடியது.  சுகுமாரன், சே.இராமானுஜம், அ.ராமசாமி, பி.ஏ.கிருஷ்ணன், பிரேம், பெருமாள் முருகன் போன்றவர்களின் கட்டுரைகளை உள்ளடக்கிய தொகுப்பு.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.