ஜே.சி.டேனியல் (திரையில் கரைந்த கனவு )
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஜே.சி.டேனியல் (திரையில் கரைந்த கனவு )

Author
S.Pushparaj
Weight
190.00 Gms
கன்னியாகுமரி தமிழரான ஜே.சி.டேனியல்  கேரள மண்ணில் முதல் சினிமாவை உருவாக்கியவர் என்ற முறையில் மலையாள சினிமாவின் தந்தை என்று போற்றப்படுகிறார்.சினிமா தயாரிப்பதற்காக டேனியல் அனுபவித்த சிரமங்களும்,கதாநாயகியாக நடித்த பெண்ணிற்கு நேர்ந்த அவலங்களும்,டேனியலுக்கு அங்கீகாரம் பெற்றுத் தருவதற்காக நூலாசிரியர் மேற்கொண்ட முயற்சிகளும் இந்நூலில் கூறப்பட்டுள்ளன.ஆரம்ப கால மலையாள சினிமாவின் வரலாறு குறித்து தமிழில் வெளிவரும் முதல் நூல் இதுவே.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.