Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

காதல் கோட்டை

(0)
Price: 140.00

Author
Publisher
Publisher
Author
Agathiyan
Weight
152.00 gms
அகத்தியன்  தமிழ்த் திரைப்படத்துக்கு  தேசிய  அங்கீகாரம்  பெற்றுத் தந்த இயக்குநர்களில் ஒருவர். இன்னொரு  சிறப்பும் அகத்தியனுக்கு உண்டு. தமிழ் சினிமாவுக்கு  திரைக்கதைக்கான  தேசிய  விருதைப்  பெற்றுத்  தந்த  முதல் இயக்குநர்  இவரே.

'காதல் கோட்டை'  மூலம் நம்பிக்கையூட்டும் திறமையாளராக  அடையாளம் காட்டிய  அகத்தியன்  படத்துக்குப்  படம்  உயர்ந்திருக்கிறார்.  ஜனாதிபதி விருது மூலம்  தமிழ் சினிமாவையும்  உயர்த்தியிருக்கிறார்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.