சினிமாவும் நானும்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சினிமாவும் நானும்

Author
Weight
420.00 Gms
திரையில்  வென்றான்

நீண்ட காலம் நினைவில் தங்கும் நிழற் சிற்பங்களை  celluloid-ல் செதுக்கியவர்; பழைய சினிமாவைப் புதுக்கியவர்.  சத்யஜித்ரேயையும்  மிருனாள் சென்னையும் சரியான விகிதாசாரத்தில் கலந்து வைத்தாற் போன்ற ஒரு கலைமகன்.

இயக்கியப்  படங்களை எல்லாம் இலக்கியமாக்கியவர்.  'அந்த அலெக்சாண்டர் தரையில் வென்றான்; இந்த அலெக்சாண்டர் திரையில் வென்றான்!'  எனும்படி-எம்மனோர்  போற்றும்  திரு.மகேந்திரந்தான்  என்னை  மகா கவிஞன் என விளித்தது. திரு.மகேந்திரனின்  இயற்பெயர்  திரு.அலெக்சாண்டர்.

-'நினைவு நாடாக்கள்' நூலில் கவிஞர் வாலி
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.