/files/fzpDTXSf9mYI/arangam-550x550h-3-24-2021,4:31:51PM_100x100.jpg
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அரங்கம்: அரசியல் - அழகியல்

(0)
புகழ்பெற்ற நாடகாசிரியர் பிரெக்டிற்குப் பிறகு அரங்கத்தை அரசியல் சாராத கருத்தாடல்களாகவோ, வடிவமாகவோ, கலை - இலக்கிய அழகியல் சார்ந்து மட்டுமோ அணுகுவது இயலாத காரியம் ஆயிற்று. ஆனால் பல வகைகளில் அரங்கத்தின் அரசியல், அழகியல் கோட்பாடுகள் பண்டைய, மத்திய கால, நவீன கால மாற்றங்களைக் கோடிட்டுக் காட்டிவிட்டு பிரெக்டோடு நின்று விடுவது வழக்கமாகிவிட்டது. பிரக்டின் அரங்கியல் கோட்பாடுகளுக்குப் பிறகு உருவான, முக்கிய அசைவியக்கங்கள் இன்னமும் தீவிரமாக கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை. அந்த முயற்சியை தொடங்கி வைப்பதே இந்நூலின் நோக்கமாகும். இந்நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் வகையில் மூன்று மொழிபெயர்ப்பு ஆக்கங்கள் இந்நூலில் தரப்பட்டுள்ளது.
Price: 75.00

In Stock

Publisher Year
2010
Number Of Pages
128
Weight
160.00 gms
No product review yet. Be the first to review this product.
× The product has been added to your shopping cart.