திரை இசை அலைகள் பாகம்-1
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

திரை இசை அலைகள் பாகம்-1

Weight
720.00 Gms
இதுவரை தமிழ்சினிமா பற்றி நடிகர்,நடிப்பு,வசனம்,பாடல்,என்று தனித்தனித் தலைப்புகளில் சில கட்டுரைகள் வெளிவந்துள்ளன .தமிழ்த் திரையில் சில கட்டுரைகள் வெளிவந்துள்ளன.தமிழ்த் திரையில் ஒருதுறை பற்றிய பெரு நூலாக இந்நூல் மலர்கிறது.இந்நூல் ஆசிரியர் நுண்ணாய்வு நெறியில்(micro) இசை பற்றிய பேராய்வினை நிகழ்த்தியுள்ளார்.66௦ பக்க அளவில்  திரை இசை பற்றிய எழுபதாண்டு ஆவணமாக இக்களஞ்சியம் திகழ்கிறது.இசை அமைப்பாளரோடு கலைந்து உரையாடி இவர்கேட்ட செய்திகள் பல; அவர்களின் வாழ்க்கை குறிப்புகள் பல;அனுபவங்கள் பல;இசை நுட்பங்கள் பல;ஈர்க்கும்;இசையின் உயிர்த்துடிப்புகள் பல இவ்வாறாக இந்நூல் திரை இசையின் பல்வேறு பரிமாணங்கள் விளங்குகிறது.ஆசிரியர் வாமனன் செவ்விய திட்டத்துடன் இப்பெரும்நூலை உருவாக்கியுள்ளார் எதைச் சொல்ல வேண்டும் எப்படிச் சொல்ல வேண்டும்,எப்படிச் சொல்ல வேண்டும் எந்த அளவு சொல்ல வேண்டும் என்பதில் தெளிவான நோக்குடன் நூலை உருவாக்கியுள்ளார்.இவருக்குச் செய்திகள் மட்டும் முக்கியமல்ல.அவற்றின் உண்மையும்,அவற்றின் பயன்பாடும் முக்கியம்.இசைபற்றிய இந்நூலை இன்னோசை பயக்கும் இனிய நடையில் எழுதியுள்ள திறம் போற்றுதற்குரியது.திரை இசை ஆய்வாளர்களுக்கும்,தமிழ் இசை ஆய்வாளர்களுக்கும் இந்நூல் முதல் நூலாகவும்,மூல நூலாகவும் விளங்கும்.
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.