அரங்கம் : அரசியல் – அழகியல்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அரங்கம் : அரசியல் – அழகியல்

Weight
136.00 Gms

Out of Stock

75.00
{ அரங்கக் கோட்பாடுகள் }

பிரெக்டிற்குப் பிறகு அரங்கத்தை அரசியல் சாராத கருத்தாடளாகவோ,

வடிவமாகவோ, கலை – இலக்கிய அழகியல் சார்ந்து மட்டுமோ அணுகுவது இயலாத காரியமாயிற்று. ஆனால், பல வகைகளில் அரங்கத்தின் அரசியல், அழகியல் கோட்பாடுகள் பண்டைய, மத்திய கால, நவீன கால மாற்றங்களைக் கோடிட்டுக் காட்டிவிட்டு பிரெக்தோடு

நின்றுவிடுவது வழக்கமாகி விட்டது.  பிரெக்டின் அரங்கியல் கோட்பாடுகளுக்குப் பிறகு உருவான, முக்கிய அசைவியக்கங்கள் இன்னுமும் தீவிரமாக கவனத்தில் எடுக்கப்படவில்லை. அந்த முயற்சியைத் தொடங்கி வைப்பதே இந்நூலின் நோக்கம். 
No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.